การเลือกใช้งานเครื่องอบฟิล์มหด แบบอุโมงค์ความร้อน

การเลือกใช้งานเครื่องอบฟิล์มหด แบบอุโมงค์ความร้อน

เครื่องอบฟิล์มหด แบบอุโมงค์ความร้อน สามารถใช้กับสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ แต่ความแตกต่างของเครื่องที่จะเลือกใช้จะขึ้นอยู่กับขนาดและวิธีการทำความความร้อน แต่หลักการของเครื่องอบฟิล์ม แบบนี้ คือการให้ความร้อนและทำงานโดยให้สินค้าเดินทางผ่านสายพาน เป็นการทำงานแบบต่อเนื่อง

รูปแบบของเครื่องอบฟิล์มหด จะพบมากอยู่ 3 แบบ คือ ระบบอินฟราเรด ,ระบบหมุนเวียนลมความร้อน และอุโมงค์อบไอน้ำ ซึ่งแต่ละประเภท จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป

ระบบอบไอน้ำ Steam Shrink Tunnels เป็นที่นิยมใช้สำหรับอบสลากขวด อบคอขวด หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นทรงกระบอก ใช้ระบบไอน้ำในการหดรัดฟิล์ม แต่ระบบจะมีราคาสูงและต้องมีการติดตั้งระบบท่อน้ำเข้ากับเครื่องด้วย

ระบบอินฟราเรด Infrared Shrink Tunnels  เป็นระบบที่ใช้พลังงานความร้อนจากหลอดอินฟราเรด ซึ่งหลอดอินฟราเรดนั้น จะให้ความร้อนได้ดี ซึ่งทำงานกับฟิล์มได้หลากหลายชนิด แต่หลอดจะมีอายุการใช้งานและเมื่อเทียบกันแล้ว จะมีราคาสูงกว่าแบบระบบหมุนเวียนความร้อน

ระบบหมุนเวียนความร้อน Recirculating Shrink Tunnels เป็นระบบที่นิยมมากที่สุด เพราะราคาและความแข็งแรทนทาน สามารถใช้งานได้กับฟิล์มหลากหลายชนิดอีกด้วย

ปัจจัยในการเลือกใช้งานเครื่องอบฟิล์มหด แบบอุโมงค์ ความร้อน

มีหลายปัจจัยในการเลือกใช้งานเครื่องอบฟิล์มหด ดังที่กล่าวข้างต้น ระบบของตัวเครื่องก็เป็นปัจจัยหนึ่ง และยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่จะกล่าวต่อไปนี้ ที่เป็นปัจจัยในการเลือกใช้งาน

ระบบไฟฟ้า เป็นปัจจัยในการเลือกใช้ เครื่องอบฟิล์มหด จะมีทั้งแบบ 220V 1 เฟส และแบบ 380V 3 เฟส ซึ่งความเร็วในกการให้ความร้อนจะแตกต่างกัน ปริมาณพลังงานไฟฟ้าก็จะแตกต่างกันด้วย

ขนาดอุโมงค์และขนาดสินค้า จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเลือกใช้งาน ว่าสินค้าจะสามารถใช้งานกับเครื่องได้หรือไม่  การหดรัดตัวของฟิล์มจะทำได้ดีเพียงใด

การเลือกใช้งานเครื่องอบฟิล์มหด แบบอุโมงค์ความร้อน 450

ชนิดฟิล์มที่จะใช้งาน ชนิดและความหนาของฟิล์ม จะเป็นปัจจัยที่สำคัญ ถ้าฟิล์มหนาจะต้องใช้เครื่องให้ความร้อนมากขึ้น ถ้าฟิล์มบางก็จะสามารถใช้งานเครื่องที่มีขนาดเล็กลงมาได้ (การเลือกฟิล์มหดเพื่อใช้งานกับเครื่องอบฟิล์มหด)

คงพอจะได้เห็นภาพกันไปบ้างแล้ว ว่าการเลือกใช้งานเครื่องอบฟิล์มหด แบบอุโมงค์ความร้อนนั้น ควรจะเลือกแบบไหนให้สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับสินค้าที่ต้องการห่อฟิล์ม

การเลือกใช้งานเครื่องอบฟิล์มหด เครื่องห่อฟิล์ม

การเลือกใช้งานเครื่องอบฟิล์มหด เครื่องห่อฟิล์ม

คำถามโดยทั่วไปสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการ การเลือกใช้งานเครื่องอบฟิล์มหด เครื่องห่อฟิล์ม ในการห่อฟิล์มให้กับสินค้าจะประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญ 3 รายการ คือ ฟิล์มหด,เครื่องตัดฟิล์มหรือเครื่องซีลปากถุง และอุปกรณ์เป่าลมร้อน ในส่วนของฟิล์มหด ที่ได้รับความนิยมจะมี PVC และ PE และในส่วนของเครื่องซีลปากถุงหรือเครื่องตัดฟิล์ม จะถูกนำมาใช้ปิดผนึกปลายข้างใดข้างนึงของฟิล์มหด ก่อนนำสินค้าเข้าไปไว้ในฟิล์มหด ซึ่งจะเลือกตามขนาดความกว้างและระดับการผลิต ในส่วนของอุปกรณ์เป่าลมร้อน จะเลือกตามชนิดของฟิล์ม ขนาดของสินค้า และระดับนการผลิตเช่นกัน

คำถามแรกที่ต้องถามคือระดับการผลิตที่ต้องการ ?

ลูกค้าหลายท่านยังคงใหม่กับการห่อฟิล์มสินค้าและไม่ทราบว่าระดับการผลิตที่ลูกค้าต้องการนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกประเภทของเครื่องที่จะนำมาใช้กับธุรกิจของลูกค้า

ขนาดของสินค้าที่ใหญ่ที่สุดที่ต้องการห่อฟิล์ม ?

ขนาดของสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกเครื่องอบฟิล์ม เครื่องห่อฟิล์ม ให้เหมาะสมกับสินค้า หากเครื่องที่เลือกใช้งานสมารถใช้งานกับสินค้าขนาดใหญ่สุดที่ต้องการได้ ก็จะสามารถใช้งานกับสินค้าขนาดอื่นๆที่มีขนาดเล็กลงมาได้ทันที

สำหรับระดับการผลิตที่ไม่มากนัก ในระดับเริ่มต้น

เครื่องซีลถุงแบบมือกดเหล็ก ฟิล์มหดแบบม้วน

เครื่องซีลมือกดและเครื่องเป่าลมร้อน เป็นอุปกรณ์ 2 ชนิด พื้นฐานที่สุดของงานห่อฟิล์มสินค้า ที่สามารถใช้งานได้ สามารถใช้ทั้งเครื่องซีลปากถุงในการตัดฟิล์ม หรือซีลปิดปากถุง เพื่อทำเป็นถุงฟิล์ม ก่อนนำสินค้าเข้าไปไว้ในฟิล์ม แล้วใช้เครื่องเป่าลมร้อน ทำการเป่าเพื่อหดรัดฟิล์ม ให้ได้งานตามที่ต้องการ ซึ่งอุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิด จะมีราคาไม่แพง เครื่องซีลปากถุง จะมีราคาตั้งแต่ 500-1,500 บาท ส่วนเครื่องเป่าลมร้อม จะมีราคาประมาณ 1,000-1,500 บาท

สำหรับระดับการผลิตในระดับกลาง

การเลือกใช้งานเครื่องอบฟิล์มหด เครื่องห่อฟิล์ม

เครื่องห่อฟิล์ม แบบ I-Bar เป็นเครื่องที่นำอุปกรณ์พื้นฐานของการห่อฟิล์มมารวมกัน มีอุปกรณ์รองรับฟิล์มหด มีอุปกรณ์ตัดฟิล์ม และมีเครื่องเป่าลมร้อมเพื่อห่อฟิล์ม ซึ่งราคาของเครื่องจะแตกต่างตามขนาดหน้ากว้างของฟิล์มที่จะใช้งาน ราคาประมาณ 5,000 บาท

สำหรับระดับการผลิตในระดับสูง

เครื่องอบฟิล์หด-BS-G450

ฟิล์มแพ็คขวดน้ำPVC  ฟิล์มแพ็คถาดโซดา

เครื่องอบฟิล์มหด แบบอุโมงค์ความร้อน สามารถให้กำลังการผลิตที่สูงและมีประสิทธิภาพในการเป่าลมร้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจจะนำไปจับคู่กับเครื่องตัดฟิล์มหรือเครื่องห่อฟิล์มแบบอัตโนมัติ จะยิ่งให้งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งความเร็วของงานและการหดรัดตัวของฟิล์มที่ออกมาสวยงาม ซึ่งราคาของเครื่องอบฟิล์มหดแบบอุโมงค์ จะเริ่มต้นที่ 25,000 บาท

ดังนั้นเมื่อพิจารณาแล้ว ระดับการผลิตหรือกำลังการผลิตที่ต้องการ และงบประมาณ จะเป็นตัวชี้ถึงเครื่องอบฟิล์ม ที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

การเลือกฟิล์มหด เพื่อใช้งานกับเครื่องอบฟิล์มหด เครื่องห่อฟิล์ม

การเลือกฟิล์มหด เพื่อใช้งานกับเครื่องอบฟิล์มหด เครื่องห่อฟิล์ม

เมื่อเราต้องการจะทำแพ็คเกจให้กับสินค้า แบบห่อฟิล์มหด โดยใช้เครื่องอบฟิล์มหด นั้น สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก็คือชนิดของฟิล์มที่จะนำมาใช้งาน ดังนั้น การเลือกฟิล์มหด เพื่อใช้งานกับเครื่องอบฟิล์มหด เครื่องห่อฟิล์ม ให้ลองพิจารณารูปแบบของสินค้าที่ต้องการได้ออกมา เพื่อพิจารณาเลือกฟิล์มต่อไป

ฟิล์มแบบ PVC เป็นฟิล์มหดที่ได้รับความนิยมและนำ เพราะเป็นฟิล์มที่มีราคาถูกกว่าฟิล์มประเภทอื่นๆ และสามารถทำงานได้ดีกับเครื่องอบฟิล์มหด ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นไปจนถึงรุ่นที่มีขนาดใหญ่ แต่จะเปราะกว่า ฟิล์มแบบ POF เช่น ฟิล์มแพ็คขวดน้ำแบบใส

การเลือกฟิล์มหด เพื่อใช้งานกับเครื่องอบฟิล์มหด เครื่องห่อฟิล์ม

ฟิล์มแบบ POF หรือ Polyolefin คุณสมบัติ บาง ใส เหนียว มีความเงา สามารถทนในอุณหภูมิที่เย็นได้ ส่วนใหญ่จะนำไปใช้กับสินค้าที่เป็นอาหาร โดยใช้ห่อโดยตรง เพราะไม่มีสารใดๆ แต่ราคาจะแพงกว่า

ฟิล์มแบบ PP หรือ Polypropylene มีคุณสมบัติโดดเด่นมากทั้งในด้านความใส ผิวมันวาว เหนียว ทนต่อแรงดึงได้ดี ไม่มีไฟฟ้าสถิตย์ กันน้ำได้ดี เช่น ฟิล์มหุ้มซองบุหรี่

ฟิล์มแบบ PE หรือ Polyethylene มีคุณสมบัติยืดหยุ่นได้ดี ทนความร้อนได้ สามารถใช้กับกระบวนการปิดผนึกความร้อนได้ดี (Shrink Film Machine) และยังสามารถต้านทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีและการกัดกร่อนจากกรดบางประเภทได้ เช่น ฟิล์มแพ็คถาดโซดา

ฟิล์มแพ็คถาดโซดา

เมื่อเราได้ความต้องการแล้วว่าจะใช้งานฟิล์มลักษณะแบบไหน ให้ชิ้นงานของเราออกมาแบบใด เราก็จะมาเลือกใช้งานเครื่องอบฟิล์มหด เครื่องห่อฟิล์ม ให้เหมาะสมกับสินค้าของเราต่อไป

รีวิว เครื่องซีลสูญญากาศ รุ่น DZ-500

รีวิว เครื่องซีลสูญญากาศ รุ่น DZ-500

เครื่องซีลสูญญากาศ หรือที่เรียกอีกหลายอย่างว่า เครื่องแพ็คสูญญากาศ เครื่องดูดสูญญากาศ เครื่องปิดปากถุงสูญญากาศ เป็นเครื่องที่ใช้ดูดอากาศออกจากถุง ก่อน แล้วทำการซีลปิดปากถุง ส่วนใหญ่จะใช้กับสินค้าที่เป็นอาหารสด เช่น ลูกชิ้น เนื้อสัตว์ เนื้อสเต็ก  เป็นต้น เพื่อเป็นการจัดเก็บอาหารหรือสินค้าอยู่ได้ยาวนานยิ่งขึ้น เพราะเมื่อไม่มีอากาศภายในถุงบรรจุภัณฑ์ ก้อทำให้ไม่มีจุลินทรีย์ในอากาศทำปฏิกิริยากับตัวสินค้า ทำให้เครื่องซีลสูญญากาศ ได้รับความนิยมในการใช้งานเป็นอย่างมาก และในช่วงหลังๆ จะเห็นว่าได้มีการนำเอาเครื่องซีลสูญญากาศ มาแพ็คข้าวสาร เพื่อป้องกันมอด ทำให้เพิ่มมูลค่าของสินค้า เครื่องซีลสูญญากาศจึงมีคามนิยมมากยิ่งขึ้นไปอีก ดังนั้นจึงอยากจะรีวิว เครื่องซีลสูญญากาศ รุ่น DZ-500 ซึ่งเป็นรุ่นที่ยอดนิยม หรือเรียกอีกอย่างว่ารุ่นที่คุ้มค่า สำหรับงานแพ็คข้าวสาร หรืองานแพ็คสินค้า อื่นๆ

หน้าตาเครื่องซีลสูญญากาศ รุ่น DZ-500 ตัวเครื่องทำจากแสตนเลส ฝาเป็นอะคริลิค

รีวิว เครื่องซีลสูญญากาศ รุ่น DZ-500

เมื่อยกฝาอะคริลิคขึ้น พร้อมใช้งาน จะเห็นห้องสูญญากาศสำหรับวางสินค้า มีแท่งซีล 2 ข้าง ซ้าย-ขวา สามารถวางถุงได้ทั้ง 2 ฝั่ง

เครื่องซีลสูญญากาศ-DZ500-1

มุมมองด้านข้างของตัวเครื่อง จะสังเกตเห็นฝาด้านข้างนั้น สามารถเปิด-ปิด ได้ง่าย ซึ่งจะดวกมากๆ ในการเปิดเพื่อบำรุงรักษา ต่างจากอีกยี่ห้อ ที่จะต้องไขน็อตทางด้านหลัง ซึ่งเรามองว่าเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ แต่ดีมากๆและมีประโยชน์สุดๆ

เครื่องซีลสูญญากาศ-DZ500-2

เครื่องซีลสูญญากาศ-DZ500-3

ระบบไฟฟ้า เป็นไฟบ้าน 220 V. มีเบรกเกอร์สำหรับเปิด-ปิด

เครื่องซีลสูญญากาศ-DZ500-4

ความกว้างของตัวเครื่อง 580 มม. ความยาว 650 มม.

เครื่องซีลสูญญากาศ-DZ500-4

เครื่องซีลสูญญากาศ-DZ500-6

เครื่องซีลสูญญากาศ-DZ500-7

ตัวเครื่องสูง 1020 มม.

เครื่องซีลสูญญากาศ-DZ500-8

เครื่องซีลสูญญากาศ-DZ500-9

แท่งซีล ยาว 500 มม. จำนวน 2 แท่ง ซ้าย-ขวา จะสังเกตเห็นแท่งซีลมาพร้อมเหล็กสำหรับกดพับปากถุง เพิ่มความสะดวกในการวางถุง

เครื่องซีลสูญญากาศ-DZ500-10

ขนาดของห้องสุญญากาศ 520 มม. * 520 มม.

เครื่องซีลสูญญากาศ-DZ500-11

เครื่องซีลสูญญากาศ-DZ500-12

ฝาอะคริลิค หนา 1 นิ้ว

เครื่องซีลสูญญากาศ-DZ500-13

หน้าจอควบคุมการทำงาน

เครื่องซีลสูญญากาศ-DZ500-14

เนมเพลของตัวเครื่อง

เครื่องซีลสูญญากาศ-DZ500-15

เครดิต : เครื่องซีลถุง.com

รีวิว เครื่องซีลสูญญากาศ แบบตั้งโต๊ะ DZ-260

รีวิว เครื่องซีลสูญญากาศ แบบตั้งโต๊ะ DZ-260

คราวนี้ทางเราจะมีแกะกล่อง ล้วงลึก เครื่องซีลสูญญากาศ แบบตั้งโต๊ะ เป็นรุ่นพี่ของ DZ-280และ DZ-300A แต่ทำไม ขนาดความยาวรอยซีล กลับน้อยกว่ารุ่นน้องอย่าง DZ-280 และDZ-300A เพราะลักษณะและวิธีการทำงานของเครื่องนั้นเป็นคนละวิธีกันนั่นเอง มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ

มาที่พระเอกของเราในวันนี้ครับ รูปร่างหน้าตา

เครื่องซีลสูญญากาศ-DZ260

มุมกว้างๆ เห็นรูปร่างกันชัดๆ

ซึ่งจากที่ได้เห็นสัดส่วน ส่วนเว้า ส่วนโค้ง เราจะเห็นได้ว่า การทำงานนั้นจะแตกต่างจากรุ่นน้อง ซึ่งรุ่นน้อง อย่าง เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก รุ่น DZ-280 และ  DZ-300A เพราะทั้งสองรุ่นจะใช้วิธีการของลิ้นดูดอากาศ
แต่เครื่องซีลสูญญากาศแบบตั้งโต๊ะ รุ่น DZ-260,DZ-350 และ DZ-450 และเครื่องซีลสูญญากาศ รุ่น DZ-400,500,600 จะใช้วิธีการทำงานแบบห้องดูดอากาศ

ด้านหลังเครื่อง

เครื่องซีลสูญญากาศ-DZ260

เน้นชัดๆ ที่เนมเพลท รองรับระบบไฟบ้าน 220V และมีสวิตซ์ควบคุม ปิด/เปิด

ส่วนต่อมาเป็นอุปกรณ์ ที่แถมมากับตัวเครื่อง

ขนาดโดยรวมของเครื่อง ส่วนน้ำหนักเครื่องประมาณ 35 kg.

ขนาดความยาวของแท่งซีล 26 cm.

ขนาดห้องสูญญากาศ กว้าง 11 นิ้ว ยาว 15 นิ้ว ลึก 2 นิ้ว

ฝาปิดเป็นอะคลีลิค ความหนาประมาณ 2 cm.

ระบบควบคุมการทำงาน แบบ Digital เพื่อกำหนดการทำงาน ของระบบ Vaccuum(ดูดอากาศ),Sealing(การซีลปิดปากถุง),Cooling(ระบบทำความเย็น)

เครื่องแพ็คสูญญากาศแบบตั้งโต๊ะ รุ่น DZ-260 เป็นรุ่นเริ่มต้นของเครื่องซีลสูญญกาศ ที่ใช้วิธีการทำงานในระบบห้องสูญญากาศ
เหมาะสำหรับแพ็คข้าวสาร ขนาด 1 กิโลกรัม หรือ อาหาร ผัก ผลไม้ สามารถปรับระดับในการดูดอากาศ ปรับระดับในการซีลปากถุง ขนาดของปั๊มดูดอากาศที่ใหญ่ขึ้น ทำให้การดูดอากาศ ทำได้รวดเร็วกว่ารุ่นเล็กอย่าง DZ-280 หรือ DZ-300A

เครดิต : เครื่องซีลถุง.com