Monthly Archives: April 2023

(Review) รีวิว เครื่องซีลสูญญากาศ VM400C/B VM500C/B

เครื่องซีลสูญญากาศ VM400C/B VM500C/B รุ่นใหม่ ปรับปรุงใหม่ ให้เหมาะสมสะดวกในการใช้งาน ราคาคุ้มค่ายิ่งขึ้น