Monthly Archives: February 2016

ข้อแตกต่าง ระหว่าง เครื่องซีลสูญญากาศ DZ-400,DZ-500 กับ Brother VM-400,VM-500

ข้อแตกต่าง ระหว่าง เครื่องซีลสูญญากาศ DZ-400,DZ-500 กับ Brother VM-400,VM-500 ลูกค้าอาจจะมีความสงสัยว่า เครื่องซีลสูญญากาศ แต่ละรุ่นนั้นแตกต่างกันอย่างไร บางรุ่นชื่อรุ่นก็คล้ายกันแล้วจะเลือกใช้งาน เครื่องซีลสูญญากาศรุ่นไหน ให้เหมาะสมกับงานและงบประมาณของเรา เครื่องซีลสูญญากาศ รุ่น DZ-400,DZ-500 กับ Brother รุ่น VM-400,VM-500 ซึ่งมีความยาวของแท่งซีลเท่ากัน แต่ราคาไม่เท่ากัน ทั้ง 2 รุ่นนี้ มีความแตกต่างกันอย่างไร จะเลือกใช้งานรุ่นไหนดี ทางร้านจะชี้แจงดังนี้ครับ เครื่องซีลสูญญากาศ รุ่น DZ-400 และ DZ-500 จะมีโปรแกรมให้บันทึก 1 โปรแกรม ส่วน เครื่องซีลสูญญากาศBrother VM-400 VM-500 จะมีโปรแกรมให้บันทึก 10 โปรแกรม ในการตั้งค่าให้กับเครื่องนั้น จะมีค่าให้ตั้งหลักๆ อยู่ 2 ค่า ค่า Vacuum ค่าระยะเวลาในการดูดอากาศ หากเราต้องการงานที่มีการดูดอากาศสูง เช่น ลูกชิ้น ไส้กรอก […]

รีวิว เครื่องซีลเติมลมไนโตรเจน Brother รุ่น FRD-1000 แบบมีชุดพิมพ์วันที่ในตัว

เครื่องซีลถุง หรือเรียกอีกหลายอย่างว่า เครื่องซีลปากถุง เครื่องปิดปากถุง นั้นมีให้เลือกใช้งานหลายแบบ ตั้งแต่เครื่องซีลมือกด เครื่องซีลเท้าเหยียบ และเครื่องซีลสายพานต่อเนื่อง เครื่องทีเราจะทำการรีวิวในครั้งนี้เป็นเครื่องซีลสายพานต่อเนื่อง ที่มีชุดพิมพ์วันที่ในตัว ของ Brother รุ่น FRD-1000 ซึ่งนำมาติดตั้งชุดเติมลมไนโตรเจน ซึ่งเราเรียกว่า เครื่องซีลเติมลมไนโตรเจน ตามวิธีการใช้งาน เครื่องซีลสายพานต่อเนื่อง จะเป็นเครื่องซีลถุง ที่สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วกว่า เครื่องซีลถุงแบบมือกด และเครื่องซีลถุงแบบเท้าเหยียบ ทำงานได้ต่อเนื่อง นิยมนำไปใช้งานกับการซีลปากถุง ถุงขนม ถุงสินค้า OTOP ส่วนใหญ่เป็นสินค้าแปรรูป เช่น กล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ ป๊อบคอร์น ปลาเส้น ขนมแบ่งขายประเภทต่างๆ ซึ่งจากการสังเกตจะพบว่าสินค้าต่างๆเหล่านั้น เป็นสินค้าประเภทของทอดเป็นส่วนใหญ่ เมื่อถูกจัดเก็บในบรรจุภัณฑ์แล้ว หากไม่เก็บนานเกินไปจะไม่พบปัญหาใดๆ แต่หากจัดเก็บเป็นเวลานาน สิ่งที่ตามมาจะเป็นเรื่องของความกรอบ เหม็นหืน หรือแม้แต่กระทั่งสีสันที่เปลี่ยนไป ดังนั้นจึงมีการในก๊าซไนโตรเจน เข้ามาช่วยในการถนอมอาหารประเภททอด เพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าว ซึ่งการใช้ก๊าซไนโตรเจนเพื่อถนอมอาหารนั้นได้รับการทดสอบและวิจัยแล้วว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้จริง คราวนี้เรามาดูกันว่า เครื่องซีลเติมลมไนโตรเจน ของเรานั้นมีลักษณะและวิธีการใช้งานอย่างไรกันบ้าง ด้านขวาของตัวเครื่องติดตั้งท่อสำหรับเติมไนโตรเจน ด้านซ้ายของเครื่องติดตั้งเกจ์วัดและสวิตซ์เพื่อปรับปริมาณการจ่ายก๊าซไนโตรเจน แผงควบคุมการทำงาน ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้ หน้าปัดแสดงอุณหภูมิของหมึก […]