การเลือกใช้งานเครื่องอบฟิล์มหด เครื่องห่อฟิล์ม

การเลือกใช้งานเครื่องอบฟิล์มหด เครื่องห่อฟิล์ม

คำถามโดยทั่วไปสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการ การเลือกใช้งานเครื่องอบฟิล์มหด เครื่องห่อฟิล์ม ในการห่อฟิล์มให้กับสินค้าจะประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญ 3 รายการ คือ ฟิล์มหด,เครื่องตัดฟิล์มหรือเครื่องซีลปากถุง และอุปกรณ์เป่าลมร้อน ในส่วนของฟิล์มหด ที่ได้รับความนิยมจะมี PVC และ PE และในส่วนของเครื่องซีลปากถุงหรือเครื่องตัดฟิล์ม จะถูกนำมาใช้ปิดผนึกปลายข้างใดข้างนึงของฟิล์มหด ก่อนนำสินค้าเข้าไปไว้ในฟิล์มหด ซึ่งจะเลือกตามขนาดความกว้างและระดับการผลิต ในส่วนของอุปกรณ์เป่าลมร้อน จะเลือกตามชนิดของฟิล์ม ขนาดของสินค้า และระดับนการผลิตเช่นกัน คำถามแรกที่ต้องถามคือระดับการผลิตที่ต้องการ ? ลูกค้าหลายท่านยังคงใหม่กับการห่อฟิล์มสินค้าและไม่ทราบว่าระดับการผลิตที่ลูกค้าต้องการนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกประเภทของเครื่องที่จะนำมาใช้กับธุรกิจของลูกค้า ขนาดของสินค้าที่ใหญ่ที่สุดที่ต้องการห่อฟิล์ม ? ขนาดของสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกเครื่องอบฟิล์ม เครื่องห่อฟิล์ม ให้เหมาะสมกับสินค้า หากเครื่องที่เลือกใช้งานสมารถใช้งานกับสินค้าขนาดใหญ่สุดที่ต้องการได้ ก็จะสามารถใช้งานกับสินค้าขนาดอื่นๆที่มีขนาดเล็กลงมาได้ทันที สำหรับระดับการผลิตที่ไม่มากนัก ในระดับเริ่มต้น เครื่องซีลถุงแบบมือกดเหล็ก ฟิล์มหดแบบม้วน เครื่องซีลมือกดและเครื่องเป่าลมร้อน เป็นอุปกรณ์ 2 ชนิด พื้นฐานที่สุดของงานห่อฟิล์มสินค้า ที่สามารถใช้งานได้ สามารถใช้ทั้งเครื่องซีลปากถุงในการตัดฟิล์ม หรือซีลปิดปากถุง เพื่อทำเป็นถุงฟิล์ม ก่อนนำสินค้าเข้าไปไว้ในฟิล์ม แล้วใช้เครื่องเป่าลมร้อน ทำการเป่าเพื่อหดรัดฟิล์ม ให้ได้งานตามที่ต้องการ ซึ่งอุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิด จะมีราคาไม่แพง เครื่องซีลปากถุง จะมีราคาตั้งแต่ 500-1,500 บาท ส่วนเครื่องเป่าลมร้อม จะมีราคาประมาณ 1,000-1,500 บาท สำหรับระดับการผลิตในระดับกลาง การเลือกใช้งานเครื่องอบฟิล์มหด เครื่องห่อฟิล์ม เครื่องห่อฟิล์ม แบบ I-Bar เป็นเครื่องที่นำอุปกรณ์พื้นฐานของการห่อฟิล์มมารวมกัน มีอุปกรณ์รองรับฟิล์มหด มีอุปกรณ์ตัดฟิล์ม และมีเครื่องเป่าลมร้อมเพื่อห่อฟิล์ม ซึ่งราคาของเครื่องจะแตกต่างตามขนาดหน้ากว้างของฟิล์มที่จะใช้งาน ราคาประมาณ 5,000 บาท สำหรับระดับการผลิตในระดับสูง เครื่องอบฟิล์หด-BS-G450 ฟิล์มแพ็คขวดน้ำPVC  ฟิล์มแพ็คถาดโซดา เครื่องอบฟิล์มหด แบบอุโมงค์ความร้อน สามารถให้กำลังการผลิตที่สูงและมีประสิทธิภาพในการเป่าลมร้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจจะนำไปจับคู่กับเครื่องตัดฟิล์มหรือเครื่องห่อฟิล์มแบบอัตโนมัติ จะยิ่งให้งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งความเร็วของงานและการหดรัดตัวของฟิล์มที่ออกมาสวยงาม ซึ่งราคาของเครื่องอบฟิล์มหดแบบอุโมงค์ จะเริ่มต้นที่ 25,000 บาท ดังนั้นเมื่อพิจารณาแล้ว ระดับการผลิตหรือกำลังการผลิตที่ต้องการ และงบประมาณ จะเป็นตัวชี้ถึงเครื่องอบฟิล์ม ที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *