(Review) รีวิว เครื่องซีลสูญญากาศ VM400C/B VM500C/B

เครื่องซีลสูญญากาศ VM400C/B VM500C/B รุ่นใหม่ ปรับปรุงใหม่ ให้เหมาะสมสะดวกในการใช้งาน ราคาคุ้มค่ายิ่งขึ้น
รูปร่าง ขนาดเท่ากัน ทั้งขนาดเครื่องและ ขนาดห้องสูญญากาศ
ห้องซีลสูญญากาศ แสตนเลส 304 แบบปั๊มขึ้นรูป ห้องสูญญากาศ ถึง 10 ซม เหมือนกัน ทั้งรุ่น 2 รุ่น
ส่วนที่ต่างกัน อยู่ที่ระบบถุงลม ยกแท่งซีล
อุปกรณ์ภายใน ด้านซ้าย VM400E/B VM500E/B ส่วนด้านขวาเป็น VM400
C/B VM500C/B
หน้าบอร์ด ควบคุมการทำงานของเครื่อง พร้อมปุ่มหยุดฉุกเฉิน
Name Plate แสดงรายละเอียดเครื่อง ตรงรุ่น มาจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
คู่มือภาษาอังกฤษ จากโรงงานผู้ผลิต
อุปกรณ์มาตรฐานที่มีกับเครื่อง จากโรงงานผู้ผลิต (บางที่บอกของแถม)
การใช้งาน การวางถุง จำนวนถุงในการวาง เท่ากับรุ่นปกติ
ขนาดปั๊ม 20m3/h เท่ากัน แรงดูดเท่ากัน