เครื่องห่อถาดอาหาร รุ่น HW450

    ฿3,500.00

    เครื่องห่อถาดอาหาร แบบกึ่งอัตโนมัติ หลักการทำงานโดยอาศัยความร้อนผ่านถาดความร้อน ใช้ความร้อนเป็นตัวตัดฟิล์ม โดยความร้อนที่ถาดความร้อนนั้น สามารถปรับระดับได้เพื่อให้เหมาะสมกับฟิล์มที่ใช้งานได้ ใช้สำหรับเก็บอาหาร ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ เพื่อช่วยรักษาความสะอาดและถนอมอาหารให้ยาวนานยิ่งขึ้น