เครื่องปิดฝาขวด รุ่น CDX-1

เครื่องปิดฝาขวด รุ่น CDX-1 เครื่องปิดฝาขวดอัตโนมัติ เครื่องขันฝาขวด เครื่องขันฝาอัตโนมัติ เครื่องขันฝาเกลียว เครื่องขันฝาเกลียวอัตโนมัติ