Packing Thai ขาย เครื่องอบฟิล์มแคปซีลฝาขวด เครื่องชริ้งฝาขวด เครื่องหดฟิล์มคอขวด เครื่องอบแคปซีล เครื่องอบแค็ปซีล

เครื่องอบฟิล์มแคปซีลฝาขวด

เครื่องชริ้งฝาขวด รุ่น BSS -1538C

เครื่องอบฟิล์มแคปซีลฝาขวด

เครื่องชริ้งฝาขวด รุ่น BS-1510G