การเลือกใช้งานเครื่องอบฟิล์มหด แบบอุโมงค์ความร้อน

การเลือกใช้งานเครื่องอบฟิล์มหด แบบอุโมงค์ความร้อน

เครื่องอบฟิล์มหด แบบอุโมงค์ความร้อน สามารถใช้กับสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ แต่ความแตกต่างของเครื่องที่จะเลือกใช้จะขึ้นอยู่กับขนาดและวิธีการทำความความร้อน แต่หลักการของเครื่องอบฟิล์ม แบบนี้ คือการให้ความร้อนและทำงานโดยให้สินค้าเดินทางผ่านสายพาน เป็นการทำงานแบบต่อเนื่อง

รูปแบบของเครื่องอบฟิล์มหด จะพบมากอยู่ 3 แบบ คือ ระบบอินฟราเรด ,ระบบหมุนเวียนลมความร้อน และอุโมงค์อบไอน้ำ ซึ่งแต่ละประเภท จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป

ระบบอบไอน้ำ Steam Shrink Tunnels เป็นที่นิยมใช้สำหรับอบสลากขวด อบคอขวด หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นทรงกระบอก ใช้ระบบไอน้ำในการหดรัดฟิล์ม แต่ระบบจะมีราคาสูงและต้องมีการติดตั้งระบบท่อน้ำเข้ากับเครื่องด้วย

ระบบอินฟราเรด Infrared Shrink Tunnels  เป็นระบบที่ใช้พลังงานความร้อนจากหลอดอินฟราเรด ซึ่งหลอดอินฟราเรดนั้น จะให้ความร้อนได้ดี ซึ่งทำงานกับฟิล์มได้หลากหลายชนิด แต่หลอดจะมีอายุการใช้งานและเมื่อเทียบกันแล้ว จะมีราคาสูงกว่าแบบระบบหมุนเวียนความร้อน

ระบบหมุนเวียนความร้อน Recirculating Shrink Tunnels เป็นระบบที่นิยมมากที่สุด เพราะราคาและความแข็งแรทนทาน สามารถใช้งานได้กับฟิล์มหลากหลายชนิดอีกด้วย

ปัจจัยในการเลือกใช้งานเครื่องอบฟิล์มหด แบบอุโมงค์ ความร้อน

มีหลายปัจจัยในการเลือกใช้งานเครื่องอบฟิล์มหด ดังที่กล่าวข้างต้น ระบบของตัวเครื่องก็เป็นปัจจัยหนึ่ง และยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่จะกล่าวต่อไปนี้ ที่เป็นปัจจัยในการเลือกใช้งาน

ระบบไฟฟ้า เป็นปัจจัยในการเลือกใช้ เครื่องอบฟิล์มหด จะมีทั้งแบบ 220V 1 เฟส และแบบ 380V 3 เฟส ซึ่งความเร็วในกการให้ความร้อนจะแตกต่างกัน ปริมาณพลังงานไฟฟ้าก็จะแตกต่างกันด้วย

ขนาดอุโมงค์และขนาดสินค้า จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเลือกใช้งาน ว่าสินค้าจะสามารถใช้งานกับเครื่องได้หรือไม่  การหดรัดตัวของฟิล์มจะทำได้ดีเพียงใด

การเลือกใช้งานเครื่องอบฟิล์มหด แบบอุโมงค์ความร้อน 450

ชนิดฟิล์มที่จะใช้งาน ชนิดและความหนาของฟิล์ม จะเป็นปัจจัยที่สำคัญ ถ้าฟิล์มหนาจะต้องใช้เครื่องให้ความร้อนมากขึ้น ถ้าฟิล์มบางก็จะสามารถใช้งานเครื่องที่มีขนาดเล็กลงมาได้ (การเลือกฟิล์มหดเพื่อใช้งานกับเครื่องอบฟิล์มหด)

คงพอจะได้เห็นภาพกันไปบ้างแล้ว ว่าการเลือกใช้งานเครื่องอบฟิล์มหด แบบอุโมงค์ความร้อนนั้น ควรจะเลือกแบบไหนให้สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับสินค้าที่ต้องการห่อฟิล์ม

การเลือกใช้งานเครื่องอบฟิล์มหด เครื่องห่อฟิล์ม

การเลือกใช้งานเครื่องอบฟิล์มหด เครื่องห่อฟิล์ม

คำถามโดยทั่วไปสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการ การเลือกใช้งานเครื่องอบฟิล์มหด เครื่องห่อฟิล์ม ในการห่อฟิล์มให้กับสินค้าจะประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญ 3 รายการ คือ ฟิล์มหด,เครื่องตัดฟิล์มหรือเครื่องซีลปากถุง และอุปกรณ์เป่าลมร้อน ในส่วนของฟิล์มหด ที่ได้รับความนิยมจะมี PVC และ PE และในส่วนของเครื่องซีลปากถุงหรือเครื่องตัดฟิล์ม จะถูกนำมาใช้ปิดผนึกปลายข้างใดข้างนึงของฟิล์มหด ก่อนนำสินค้าเข้าไปไว้ในฟิล์มหด ซึ่งจะเลือกตามขนาดความกว้างและระดับการผลิต ในส่วนของอุปกรณ์เป่าลมร้อน จะเลือกตามชนิดของฟิล์ม ขนาดของสินค้า และระดับนการผลิตเช่นกัน

คำถามแรกที่ต้องถามคือระดับการผลิตที่ต้องการ ?

ลูกค้าหลายท่านยังคงใหม่กับการห่อฟิล์มสินค้าและไม่ทราบว่าระดับการผลิตที่ลูกค้าต้องการนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกประเภทของเครื่องที่จะนำมาใช้กับธุรกิจของลูกค้า

ขนาดของสินค้าที่ใหญ่ที่สุดที่ต้องการห่อฟิล์ม ?

ขนาดของสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกเครื่องอบฟิล์ม เครื่องห่อฟิล์ม ให้เหมาะสมกับสินค้า หากเครื่องที่เลือกใช้งานสมารถใช้งานกับสินค้าขนาดใหญ่สุดที่ต้องการได้ ก็จะสามารถใช้งานกับสินค้าขนาดอื่นๆที่มีขนาดเล็กลงมาได้ทันที

สำหรับระดับการผลิตที่ไม่มากนัก ในระดับเริ่มต้น

เครื่องซีลถุงแบบมือกดเหล็ก ฟิล์มหดแบบม้วน

เครื่องซีลมือกดและเครื่องเป่าลมร้อน เป็นอุปกรณ์ 2 ชนิด พื้นฐานที่สุดของงานห่อฟิล์มสินค้า ที่สามารถใช้งานได้ สามารถใช้ทั้งเครื่องซีลปากถุงในการตัดฟิล์ม หรือซีลปิดปากถุง เพื่อทำเป็นถุงฟิล์ม ก่อนนำสินค้าเข้าไปไว้ในฟิล์ม แล้วใช้เครื่องเป่าลมร้อน ทำการเป่าเพื่อหดรัดฟิล์ม ให้ได้งานตามที่ต้องการ ซึ่งอุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิด จะมีราคาไม่แพง เครื่องซีลปากถุง จะมีราคาตั้งแต่ 500-1,500 บาท ส่วนเครื่องเป่าลมร้อม จะมีราคาประมาณ 1,000-1,500 บาท

สำหรับระดับการผลิตในระดับกลาง

การเลือกใช้งานเครื่องอบฟิล์มหด เครื่องห่อฟิล์ม

เครื่องห่อฟิล์ม แบบ I-Bar เป็นเครื่องที่นำอุปกรณ์พื้นฐานของการห่อฟิล์มมารวมกัน มีอุปกรณ์รองรับฟิล์มหด มีอุปกรณ์ตัดฟิล์ม และมีเครื่องเป่าลมร้อมเพื่อห่อฟิล์ม ซึ่งราคาของเครื่องจะแตกต่างตามขนาดหน้ากว้างของฟิล์มที่จะใช้งาน ราคาประมาณ 5,000 บาท

สำหรับระดับการผลิตในระดับสูง

เครื่องอบฟิล์หด-BS-G450

ฟิล์มแพ็คขวดน้ำPVC  ฟิล์มแพ็คถาดโซดา

เครื่องอบฟิล์มหด แบบอุโมงค์ความร้อน สามารถให้กำลังการผลิตที่สูงและมีประสิทธิภาพในการเป่าลมร้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจจะนำไปจับคู่กับเครื่องตัดฟิล์มหรือเครื่องห่อฟิล์มแบบอัตโนมัติ จะยิ่งให้งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งความเร็วของงานและการหดรัดตัวของฟิล์มที่ออกมาสวยงาม ซึ่งราคาของเครื่องอบฟิล์มหดแบบอุโมงค์ จะเริ่มต้นที่ 25,000 บาท

ดังนั้นเมื่อพิจารณาแล้ว ระดับการผลิตหรือกำลังการผลิตที่ต้องการ และงบประมาณ จะเป็นตัวชี้ถึงเครื่องอบฟิล์ม ที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button